Oši

Pasaulē kopumā sastomapamas aptuveni 65 dažādas ošu sugas. Nacionālajā botāniskajā dārzā ir apskatāmas 20 sugas un 5 šķirnes.