Savvaļas rozes

Rozēm raksturīga liela sugu un formu daudzveidība, un pastāvīgi notiek to veidošanās process. Tāpēc nav vienprātības par savvaļas rožu sugu skaitu, pēc dažu pētnieku domām to ir no 100 – 1000. Savvaļas rozes ir samerā plaši izplatītas ziemeļu puslodē – Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā.

Botāniskā dārza kolekcijā ir aplūkojamas 50 rožu sugas.