Apses un papeles

Latviešu valodā par papelēm mēdz saukt arī dažas apses. Par papelēm latviešu valodā pieņemts saukt tās Populus (apse, papele) ģints sugas, kas viegli pavairojamas ar koksnainiem spraudeņiem.

Pasaulē pazīst ap 50 apšu un papeļu sugu, kas savvaļā aug Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā un pat Ziemeļāfrikā. Dendrārijā var apskatīt ap 70 apšu un papeļu sugu un 90 dažādu šķirņu.